Du er her

Brugere af hjemmepleje og sygepleje

På denne side kan du finde information, der vedrører dig som bruger af hjemmeplejen og sygeplejen.

Hjemmeplejen og sygeplejen fungerer som normalt.

Spørgsmål og svar

 • Får jeg fortsat den hjemmepleje eller sygepleje, som jeg har brug for?

  Ringsted Kommune vil fortsat yde den behandling og pleje, som brugere af hjemmeplejen og/eller sygeplejen har allermest brug for i forhold til at undgå forværring af sygdom eller sygehusindlæggelse.

 • Skal jeg forvente ændringer i den kommende tid?

  Udbredelsen af coronavirus i Danmark lægger pres på vores ressourcer i hjemmeplejen og sygeplejen. Af den grund er det blevet nødvendigt at prioritere i de opgaver, som ydes hjemme i borgernes eget hjem. Vi vil gøre vores bedste for at give besked til hver enkelt af de borgere, som kan komme til at opleve ændringer i den kommende tid.

 • Er det fortsat sikkert for mig at få besøg af ansatte i hjemmeplejen eller sygeplejen?

  Alle ansatte i hjemmeplejen og sygeplejen er yderst bevidste om, at de har et særligt ansvar for at passe på alle de borgere, der er ældre og særligt sårbare overfor coronavirus.

  Personalet bliver testet systematisk, og hvis en ansat i hjemmeplejen eller sygeplejen derudover har mistanke om, at de kan være smittet med coronavirus, så er de forpligtet til at blive hjemme fra arbejde. Denne forpligtigelse er meddelt til alle ansatte i både hjemmeplejen og sygeplejen.

  Desuden skal alle medarbejdere i kommunens sundheds- og ældreområde hele tiden holde sig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Ringsted Kommunes retningslinjer for håndtering af smitsomme sygdomme og gode hygiejneforhold.

  Syge og ældre er særligt sårbare og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet.

Sidst opdateret

03.08.2020