Du er her

Isolationsfaciliteter

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du få tilbud om ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet.

Selvisolation uden for eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med COVID-19, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som er smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (COVID-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge
med en voksen fra samme husstand.

Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du visiteres til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet via kommunen.

Det gør du ved at henvende dig på tlf.nr.: 21 51 20 38. Telefonen har åbent mandag – fredag kl. 9:00 – 14:00.

Ophold på isolationsfacilitet

Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for dig og omfatter indkvartering på eget værelse, begrænset adgang til udendørsareal, der er forbeholdt gæster smittet med
Coronavirussygdom (COVID-19).

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.
Du tilbydes forplejning under opholdet, som dækker tre daglige hovedmåltider.

Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet vil dette være til egen fulde udgift.

Til dig, der afventer svar på test

Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Retningslinjer og pjecer

Sundhesstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation. Her kan du finde gode råd til, hvornår og hvordan du går i selvisolation, og hvordan du kan få hjælp til at benytte gratis selvisolationsfaciliteter – både hvis du er smittet, eller er nær kontakt til en smittet. 

Generelle råd under selvisolation

 • Undgå tæt fysisk kontakt til husstandsmedlemmer. Når du er smittet, tilrådes en afstand på mindst 2 meter.
 • Ophold dig mest muligt og sov i separat værelse.
 • Hvis muligt anvendes eget bad og toilet – alternativt bør du selv rengøre grundigt efter dig selv efter at have brugt fælles toilet og bad med særligt fokus på kontaktpunkter
 • Host og nys i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Alternativt host og nys i ærmet
 • Hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler af fælles kontaktpun-ker, fx dørhåndtag, trykknapper, bordkanter, redskaber, greb osv.
 • Vask håndklæder, sengetøj og undertøj ved minimum 60 grader.
 • Udfør hyppig håndvask og altid:
  Efter hoste/nys
  Efter at have pudset næse
  Efter toiletbesøg
  Før håndtering af madvarer
  Før måltider
  Efter håndtering af affald

Sidst opdateret

11.03.2021