Du er her

Kultur, foreninger og frivillige

På denne side kan du læse mere om krav til foreninger i forhold til at forhindre smittespredning med COVID-19.

Idræts- og foreningslivet kan nu åbne yderligere op. Det er forsat vigtigt at holde afstand, sikre korrekt hygiejne og ikke mindst overholde retningslinjerne fra Kulturministeriet.

Det er fortsat den enkelte forenings ansvar at sikre at retningslinjerne overholdes, at der løbende tages stikprøver for coronapas dagligt, forsamlingsloftet og afstandskravet overholdes og at udstyr afsprittes osv.

Sommerferieaktiviteter – husk gyldigt coronapas

Der fremgår følgende af Kulturministeriets retningslinjer for sommerferieaktiviteter:

 • Gyldigt coronapas er påkrævet for deltagere, arrangører, frivillige, ledere, besøgende mv. fra og med 15 år, hvis der deltager flere personer til indendørs aktiviteter end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (pt. for indendørs aktiviteter, herunder indendørs overnatning mellem 100-500 deltagere). 
 • Coronapasset skal være gyldigt i hele perioden for de pågældende sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. 
 • Det er muligt at kontrollere coronapasset ved stikprøvekontrol. Stikprøvekontrol omfatter alle tilstedeværende i det pågældende lokale, mindst 1 gang i døgnet. 

Retningslinjer for udendørs og indendørs idræts- og foreningsliv

Nedenfor kan du i hovedtræk læse om retningslinjerne:

 • Medlemmer på 18+ år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. Det er den enkeltes ansvar at have et gyldigt coronapas. Trænere og ledere er undtaget fremvisning af coronapas.
 • Der er ikke krav om tjek af coronapas ved ankomst. Derimod skal der laves en stikprøvekontrol én gang dagligt, hvor alle tilstedeværendes pas tjekkes.
 • Coronapasset omfatter alle, både besøgende, medlemmer, tilskuere, mv. ved ankomst til lokaler.

Vi anbefaler fortsat, at foreningen kontakter specialforbund/hovedorganisation for konkrete spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af foreningsaktiviteter.

PDF icon Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

PDF icon Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter og arrangementer, hvor publikum/deltagere er stående eller i bevægelse inden for kultur-, idræts- og foreningsliv

Hjælp til dig der kontrollerer coronapas

PDF icon Sådan kontrollerer du et coronapas i coronapas-appen

PDF icon Coronapas-app Step by step – Kontrollørguide

PDF icon Udstyr, du kan bruge til at scanne coronapas-appen med

Kulturinstitutioner

Ringsted Musik- og Kulturskole har genåbnet for al undervisning. Elever fra 18 år og op skal kunne fremvise gyldigt coronapas.

Kulturhuset er genåbnet for foreningsaktiviteter under gældende afstandskrav, krav om mundbind mm. Personer fra 18 år og op skal kunne fremvise gyldigt coronapas.

Ringsted Kongrescenter holder åbent med reduceret kapacitet og krav om coronapas under de gældende retningslinjer for kulturaktiviteter. Læs mere på Ringsted Kongrescenters hjemmeside.
 

Seks svar om genåbning

 • Hvordan er der gjort rent, når en forening/brugergruppe kommer til et kommunalt lokale?

  Der er daglig rengøring af lokalerne som normalt, men rengøringen kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, så den enkelte forening kan ikke forvente, at der er gennemført generel rengøring lige inden brug.

  På en skole vil det fx være sådan, at primær-brugerne af et lokale (klassen) løbende gennemfører rengøring af kontaktflader (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere).

 • Hvad skal foreningen/brugergruppen selv gøre ift. rengøring/hygiejne?

  Foreningen/brugergruppen skal selv medbringe håndsprit og sørge for, at det er tilgængeligt og anvendes. Foreningen skal selv medbringe afspritningsklude til kontaktflader og sørge for, at kontaktfalder er rengjort, når lokalet forlades (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere og øvrigt udstyr/materiel, som foreningen anvendes).

  Bruges der udstyr i haller, så skal hallens (og jeres eget) udstyr afsprittes.

  Der er i øvrigt håndsprit i alle kommunale bygninger fx ved indgange og toiletter, der løbende kan anvendes af brugerne (men ikke til afspritning af udstyr).

 • Hvordan ved foreningen/brugergruppen, hvor mange der må være i det lokale/den hal/den sal, som de er i?

  Den enkelte forening/brugergruppe skal overholde antal medlemmer/deltagere pr. m2 som angivet i retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet.

  Den enkelte forening/brugergruppe skal tage kontakt til deres sædvanlige kontaktperson ift. brug af lokaler inden genåbningen og kan få afklaring om, hvor mange der må være i det enkelte lokale.

 • Hvordan sættes der information op ift. foreningernes brug af lokalerne/salene/hallerne?

  Ringsted Kommune sætter generelle informationsmaterialer/plakater op ved hovedindgange ift. Covid-19 (coronavirus), men det er den enkelte forenings/brugergruppes ansvar at informere og instruere medlemmer/deltagerne i de sundhedsmæssige retningslinjer generelt og konkret i forhold til foreningens/brugergruppens aktiviteter.

 • Hvilke retningslinjer skal følges?

  Myndighedernes retningslinjer skal altid følges, men udover myndighedernes retningslinjer, så udarbejder hovedorganisationerne og specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund også retningslinjer. Disse skal foreningen også overholde.

  Foreningerne skal derfor kontakte hovedorganisationerne/specialforbundene inden opstart, for at sikre sig, at alle retningslinjer overholdes.

 • Hvor kan jeg få afklaret praktiske spørgsmål om lokaler?

  Hvis du ikke kan få fat på den normale kontaktperson på det anlæg/institution foreningen plejer at være på, så kontakt Flemming Christensen på flbc@ringsted.dk.

Nyttige links

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.06.2021