Du er her

Kultur, foreninger og frivillige

Som udgangspunkt er alle faciliteter i Ringsted Kommune åbne og klar til foreningslivet.

Som udgangspunkt er alle faciliteter åbne igen og klar til foreningslivet.

Indendørs foreningsaktiviteter

Kulturministeriet har udgivet retningslinjer om genåbning af foreningsaktiviteter. Det er retningslinjer, som både Ringsted Kommune og alle foreninger skal opfylde, for at kunne genåbne foreningsaktiviteterne. Generelt for alle foreninger gælder det, at de skal læse Kulturministeriets retningslinjer omhyggeligt.

Læs retningslinjer fra Kulturministeriet.

Bemærk, at der under de generelle retningslinjer, også er afsnit der gælder særligt for bestemte aktiviteter, fx kontaktsport, svømning og dans. Disse krav omhandler fx opdeling af zone/felter for deltagere, rengøring af fælles udstyr, afstand osv.

Udover at foreninger skal opfylde retningslinjerne fra Kulturministeriet og de generelle krav fra Sundhedsmyndighederne, så skal de være opmærksomme på, at det er foreningens eget ansvar:

 1. at sikre, at aktiviteten overholder retningslinjerne fra myndighederne, specialforbundet og DIF/DGI eller andre hovedorganisationer
 2. at sikre håndsprit til deltagerne
 3. at udstyr er rengjort før, under og efter aktivitet (så smitterisikoen mindskes)
 4. at orientere deltagerne om retningslinjerne der er relevante i aktiviteten
 5. at foreningen skal sikre kontrol af hvor mange personer der opholder sig i omklædningsrummet, såfremt bad- og omklædningsfaciliteter ønskes benyttet (der må kun være få personer i omklædningsrum). Vi opfordrer derfor til, at brugerne bader og klæder om hjemmefra. Toiletter vil dog være muligt at benytte.

Udendørs foreningsaktiviteter

Udendørsidræt kan godt afholdes, når det sker inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes generelle råd og anbefalinger.

Læs om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og information om ny coronavirus/COVID-19.

Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv.

Læs Kulturministeriets retningslinjer.

Ringsted Kommune stiller derfor også faciliteter til rådighed for udendørsidræt. Det er den enkelte forening, der har ansvaret for at planlægge og gennemføre udendørsidrætten efter retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt deres specialforbund.

Anbefaling til udendørs idrætter

Ringsted Kommunes anbefaler, at foreninger gør følgende:

 1. Læs retningslinjer fra Kulturministeriet og evt. specialforbund grundigt igennem. Læs også Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og gode råd.
 2. Lav en kortfattet beskrivelse af, hvorfor I mener, at I lever op til retningslinjerne fra specialforbund samt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Beskrivelsen er til jeres eget brug, så I har gjort jer klare overvejelser om, hvorfor og hvordan I mener, I kan gå i gang med udeidræt. Forhold jer fx til hvert enkelt punkt i retningslinjerne fra specialforbund og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
 3. Kontakt jeres specialforbund for at få en afklaring af, om de også mener, at jeres aktivitet lever op til retningslinjerne eller for at få generel vejledning fra dem om, hvad der skal til, for at I lever op til retningslinjerne
 4. Hvis I anvender private udearealer så kontakt jeres normale kontaktperson for at aftale, om og hvordan I kan benytte udearealerne
 5. Hvis I anvender kommunale udearealer (fx baner ved kommunale skoler eller lignende), så kontakt jeres normale kontaktperson i Ringsted Kommune på den udefacilitet I bruger for at aftale, om og hvordan I kan benytte udearealerne – alternativt kontakt Team Fritid og Frivillighed på 5762 6243.
 6. Lav en klar plan for jeres udeidræt og kommuniker denne til jeres medlemmer – husk bl.a. at bruge Sundhedsstyrelsens plakat, som skal være synlig og forstået af deltagerne. Plakaten er nedenfor.
 7. Hold jer løbende opdateret om ny information fra Sundhedsstyrelsen og jeres specialforbund.

Seks svar om genåbning

 • Hvordan er der gjort rent, når en forening/brugergruppe kommer til et kommunalt lokale?

  Der er daglig rengøring af lokalerne som normalt, men rengøringen kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, så den enkelte forening kan ikke forvente, at der er gennemført generel rengøring lige inden brug.

  På en skole vil det fx være sådan, at primær-brugerne af et lokale (klassen) løbende gennemfører rengøring af kontaktflader (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere).

 • Hvad skal foreningen/brugergruppen selv gøre ift. rengøring/hygiejne?

  Foreningen/brugergruppen skal selv medbringe håndsprit og sørge for, at det er tilgængeligt og anvendes. Foreningen skal selv medbringe afspritningsklude til kontaktflader og sørge for, at kontaktfalder er rengjort, når lokalet forlades (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere og øvrigt udstyr/materiel, som foreningen anvendes).

  Bruges der udstyr i haller, så skal hallens (og jeres eget) udstyr afsprittes.

  Der er i øvrigt håndsprit i alle bygninger fx ved indgange og toiletter, der løbende kan anvendes af brugerne (men ikke til afspritning af udstyr).

 • Hvordan ved foreningen/brugergruppen, hvor mange der må være i det lokale/den hal/den sal, som de er i?

  Den enkelte forening/brugergruppe skal overholde antal medlemmer/deltagere pr. m2 som angivet i retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet.

  Den enkelte forening/brugergruppe skal tage kontakt til deres sædvanlige kontaktperson ift. brug af lokaler inden genåbningen og kan få afklaring om, hvor mange der må være i det enkelte lokale.

 • Hvordan sættes der information op ift. foreningernes brug af lokalerne/salene/hallerne?

  Ringsted Kommune sætter generelle informationsmaterialer/plakater op ved hovedindgange ift. Covid-19 (coronavirus), men det er den enkelte forenings/brugergruppes ansvar at informere og instruere medlemmer/deltagerne i de sundhedsmæssige retningslinjer generelt og konkret i forhold til foreningens/brugergruppens aktiviteter.

 • Hvilke retningslinjer skal følges?

  Myndighedernes retningslinjer skal altid følges, men udover myndighedernes retningslinjer, så udarbejder hovedorganisationerne og specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund også retningslinjer. Disse skal foreningen også overholde.

  Foreningerne skal derfor kontakte hovedorganisationerne/specialforbundene inden opstart, for at sikre sig, at alle retningslinjer overholdes.

 • Hvor kan jeg få afklaret praktiske spørgsmål om lokaler?

  Hvis du ikke kan få fat på den normale kontaktperson på det anlæg/institution foreningen plejer at være på, så kontakt Flemming Christensen på flbc@ringsted.dk.

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

24.09.2020