Du er her

Kultur, foreninger og frivillige

På denne side kan du læse mere om krav til foreninger i forhold til at forhindre smittespredning med COVID-19.

Ringsted Kommunes indendørs idræts- og foreningsfaciliteter, herunder Ringsted Sport Center, genåbner med restriktioner for enkelte brugergrupper fra den 21. april 2021.  Øvrige restriktioner om at holde lukket for tilgang er forlænget frem til den 6. maj 2021.

Vi opfordrer foreningerne til at benytte omklædningsfaciliteter så lidt som muligt, og derfor opfordrer vi også til, at man klæder om hjemmefra, og ligeledes bader efter træning derhjemme.

Foreninger skal så vidt muligt søge råd og vejledning hos deres respektive hovedorganisationer og specialforbund.

Det er foreningernes ansvar, at de aktiviteter, de gennemfører, overholder alle retningslinjer fra specialforbund, sundhedsmyndigheder mv. 

Indendørs organiseret foreningsaktivitet for børn og unge op til 18 år og personer over 70 år

Fra den 21. april kan både børn og unge under 18 år og personer over 70 år starte op med indendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 
Forsamlingsloftet ved indendørs aktivitet vil være 25 personer for børn og unge under 18 år og 10 for personer over 70 år. Trænere og ledere over 18 år må gerne være til stede for at gennemføre aktiviteterne for børn og unge, men tæller med i de 25 personer. Instruktøren tæller også med i de 10 personer i aktiviteterne for personer over 70 år. Der vil være krav om coronapas for aktiviteterne for personer over 70 år. 

Husk sprit til rengøring af udstyr og håndsprit til deltagerne.

Ved spørgsmål til den enkelte aktivitet, henviser vi til foreningens hovedorganisation eller det specialforbund, som den enkelte forening hører under. 

PDF icon Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter fra Kulturministeriet (pdf)

Organiseret foreningsaktivitet udendørs

Foreningslivet må samles til organiserede foreningsaktiviteter med op til 50 personer, så længe aktiviteterne foregår udendørs. 

Husk sprit til rengøring af udstyr og håndsprit til deltagerne.

Endvidere henvises til hovedorganisationer og specialforbund for, hvordan de enkelte aktiviteter skal gennemføres. 

PDF icon Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv fra Kulturministeriet (pdf)

Indendørs arealer på kulturinstitutioner

Til og med den 6. maj 2021 gælder følgende for de indendørs faciliteter på kulturinstitutionerne:

 • Ringsted Kongrescenter er lukket, og alle arrangementer er udsat.
 • Ringsted Musik- og Kulturskole har genåbnet for undervisning for elever op til 18 år, undtaget undervisning, hvori der indgår sangaktivitet.
 • Kulturhuset er genåbnet, dog med begrænset adgang til husets køkkenfacilitet.

Seks svar om genåbning

 • Hvordan er der gjort rent, når en forening/brugergruppe kommer til et kommunalt lokale?

  Der er daglig rengøring af lokalerne som normalt, men rengøringen kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, så den enkelte forening kan ikke forvente, at der er gennemført generel rengøring lige inden brug.

  På en skole vil det fx være sådan, at primær-brugerne af et lokale (klassen) løbende gennemfører rengøring af kontaktflader (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere).

 • Hvad skal foreningen/brugergruppen selv gøre ift. rengøring/hygiejne?

  Foreningen/brugergruppen skal selv medbringe håndsprit og sørge for, at det er tilgængeligt og anvendes. Foreningen skal selv medbringe afspritningsklude til kontaktflader og sørge for, at kontaktfalder er rengjort, når lokalet forlades (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere og øvrigt udstyr/materiel, som foreningen anvendes).

  Bruges der udstyr i haller, så skal hallens (og jeres eget) udstyr afsprittes.

  Der er i øvrigt håndsprit i alle kommunale bygninger fx ved indgange og toiletter, der løbende kan anvendes af brugerne (men ikke til afspritning af udstyr).

 • Hvordan ved foreningen/brugergruppen, hvor mange der må være i det lokale/den hal/den sal, som de er i?

  Den enkelte forening/brugergruppe skal overholde antal medlemmer/deltagere pr. m2 som angivet i retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet.

  Den enkelte forening/brugergruppe skal tage kontakt til deres sædvanlige kontaktperson ift. brug af lokaler inden genåbningen og kan få afklaring om, hvor mange der må være i det enkelte lokale.

 • Hvordan sættes der information op ift. foreningernes brug af lokalerne/salene/hallerne?

  Ringsted Kommune sætter generelle informationsmaterialer/plakater op ved hovedindgange ift. Covid-19 (coronavirus), men det er den enkelte forenings/brugergruppes ansvar at informere og instruere medlemmer/deltagerne i de sundhedsmæssige retningslinjer generelt og konkret i forhold til foreningens/brugergruppens aktiviteter.

 • Hvilke retningslinjer skal følges?

  Myndighedernes retningslinjer skal altid følges, men udover myndighedernes retningslinjer, så udarbejder hovedorganisationerne og specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund også retningslinjer. Disse skal foreningen også overholde.

  Foreningerne skal derfor kontakte hovedorganisationerne/specialforbundene inden opstart, for at sikre sig, at alle retningslinjer overholdes.

 • Hvor kan jeg få afklaret praktiske spørgsmål om lokaler?

  Hvis du ikke kan få fat på den normale kontaktperson på det anlæg/institution foreningen plejer at være på, så kontakt Flemming Christensen på flbc@ringsted.dk.

Nyttige links

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

21.04.2021