Du er her

Kultur, foreninger og frivillige

På denne side kan du læse mere om krav til foreninger i forhold til at forhindre smittespredning med COVID-19.

Foreninger skal så vidt muligt søge råd og vejledning hos deres respektive hovedorganisationer og specialforbund.

Alle Ringsted Kommunes indendørs faciliteter er lukkede indtil videre til og med den 7. februar 2021.

Ringsted Sport Center er lukket i perioden, men der kan godt gennemføres udendørs aktiviteter, der overholder de gældende retningslinjer bl.a. om forsamling på max 5 personer. Der vil dog være lukket for omklædnings- og toiletfaciliteter frem til og med den 7. februar 2021.

Det er stadig foreningernes ansvar, at de aktiviteter, de gennemfører, overholder alle retningslinjer fra specialforbund, sundhedsmyndigheder mv.

Indendørs arealer på kulturinstitutioner er lukkede

Til og med den 7. februar 2021 vil alle indendørs faciliteter på kulturinstitutioner være lukkede. Det betyder, at:

 • Ringsted Kongrescenter er lukket, og alle arrangementer er udsat.
 • Ringsted Musik- og Kulturskole er lukket. Der vil blive gennemført digital undervisning i det omfang, det kan lade sig gøre.
 • Kulturhuset er lukket for brug.

Seks svar om genåbning

 • Hvordan er der gjort rent, når en forening/brugergruppe kommer til et kommunalt lokale?

  Der er daglig rengøring af lokalerne som normalt, men rengøringen kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, så den enkelte forening kan ikke forvente, at der er gennemført generel rengøring lige inden brug.

  På en skole vil det fx være sådan, at primær-brugerne af et lokale (klassen) løbende gennemfører rengøring af kontaktflader (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere).

 • Hvad skal foreningen/brugergruppen selv gøre ift. rengøring/hygiejne?

  Foreningen/brugergruppen skal selv medbringe håndsprit og sørge for, at det er tilgængeligt og anvendes. Foreningen skal selv medbringe afspritningsklude til kontaktflader og sørge for, at kontaktfalder er rengjort, når lokalet forlades (typisk lyskontakter, håndtag, borde og pc’ere og øvrigt udstyr/materiel, som foreningen anvendes).

  Bruges der udstyr i haller, så skal hallens (og jeres eget) udstyr afsprittes.

  Der er i øvrigt håndsprit i alle kommunale bygninger fx ved indgange og toiletter, der løbende kan anvendes af brugerne (men ikke til afspritning af udstyr).

 • Hvordan ved foreningen/brugergruppen, hvor mange der må være i det lokale/den hal/den sal, som de er i?

  Den enkelte forening/brugergruppe skal overholde antal medlemmer/deltagere pr. m2 som angivet i retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet.

  Den enkelte forening/brugergruppe skal tage kontakt til deres sædvanlige kontaktperson ift. brug af lokaler inden genåbningen og kan få afklaring om, hvor mange der må være i det enkelte lokale.

 • Hvordan sættes der information op ift. foreningernes brug af lokalerne/salene/hallerne?

  Ringsted Kommune sætter generelle informationsmaterialer/plakater op ved hovedindgange ift. Covid-19 (coronavirus), men det er den enkelte forenings/brugergruppes ansvar at informere og instruere medlemmer/deltagerne i de sundhedsmæssige retningslinjer generelt og konkret i forhold til foreningens/brugergruppens aktiviteter.

 • Hvilke retningslinjer skal følges?

  Myndighedernes retningslinjer skal altid følges, men udover myndighedernes retningslinjer, så udarbejder hovedorganisationerne og specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund også retningslinjer. Disse skal foreningen også overholde.

  Foreningerne skal derfor kontakte hovedorganisationerne/specialforbundene inden opstart, for at sikre sig, at alle retningslinjer overholdes.

 • Hvor kan jeg få afklaret praktiske spørgsmål om lokaler?

  Hvis du ikke kan få fat på den normale kontaktperson på det anlæg/institution foreningen plejer at være på, så kontakt Flemming Christensen på flbc@ringsted.dk.

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.01.2021