Du er her

Pårørende og beboere på plejehjem

Der er i øjeblikket forbud mod besøg på kommunens plejehjem. Forbuddet gælder ikke ved besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende.

Syge og ældre er særligt sårbare og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet.

Forbud mod besøg

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at udstede et forbud mod besøg på kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Forbuddet gælder:

  • kommunale og private plejehjem
  • kommunale og private bosteder
  • kommunale og private aflastningspladser
  • kommunale og private plejeboliger
  • andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Undtagelser til forbuddet

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås for eksempel uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Forbuddet er udstedt efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Find kontaktoplysninger og mere information om hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre.

Gode råd om coronavirus

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

08.04.2020