Du er her

Pårørende og brugere af botilbud/sociale institutioner

Der er i øjeblikket forbud mod besøg på alle botilbud i Ringsted Kommune ud fra et forsigtighedsprincip. Forbuddet opretholdes, da de fleste beboere vil kunne mødes med deres pårørende på fx en gåtur.

Der er lukket for besøg på alle botilbud i Ringsted Kommune ud fra et forsigtighedsprincip. Det er ledelsen på det enkelte botilbud, der har vurderet, at besøgsrestriktionen er hensigtsmæssig.

Det betyder, at du i øjeblikket ikke kan besøge Bengerds Huse, botilbud Kilden og Bofællesskabet Vibevej.

Besøgsforbuddet bliver opretholdt, da de fleste beboere vil kunne mødes med deres pårørende på fx en gåtur uden for botilbuddets matrikel. Besøgsforbuddet kan være med til at mindske risikoen for, at smitten kommer ind på botilbuddene.

De pårørende er blevet orienteret af det botilbud, hvor deres kære bor, og vil ligeledes blive orienteret, når man vælger at ophæve besøgsforbuddet igen.

Er der beboere på botilbuddene, som ikke kan mødes uden for matrikel med deres pårørende, kan de pårørende kontakte botilbuddet for at finde en løsning i de konkrete tilfælde.

Har du som pårørende yderligere spørgsmål, skal du tage kontakt til de medarbejdere eller ledere på stedet, du normalt har kontakt til.

Bostøtte

Bostøtte kører efter normal drift, dog er der færre gruppe-tilbud for at forebygge smittespredning.

Beskyttet beskæftigelse

Kontakt Myndighedsenheden for at høre om dit beskæftigelsestilbud er aktivt i øjeblikket på tlf.: 57 62 79 00.

Hvis du er under 25 år skal du kontakte Ungeenheden på tlf.: 57 62 87 30.

Gode råd om coronavirus

Sidst opdateret

07.08.2020