Du er her

Pårørende og brugere af botilbud/sociale institutioner

Der er i øjeblikket forbud mod besøg på kommunens botilbud/sociale institutioner. Forbuddet gælder ikke ved besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende.

Udbruddet af Coronavirus udvikler sig hurtigt i Danmark. Derfor tager vi en række forholdsregler i Ringsted Kommune for at mindske smittespredningen af Coronavirus og beskytte vores sårbare og svage borgere.

Vi er i Ringsted Kommune bevidst om vores ansvar for at beskytte vores sårbare borgere på de kommunale botilbud.

Derfor iværksætter vi en række forholdsregler, som kan betyde gener.

Herunder kan du læse, hvordan du skal forholde dig som pårørende og bruger af vores botilbud/sociale institutioner.

Der vil være information på institutionerne.

Forbud mod besøg

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at udstede et forbud mod besøg på kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Forbuddet gælder:

  • kommunale og private plejehjem
  • kommunale og private bosteder
  • kommunale og private aflastningspladser
  • kommunale og private plejeboliger
  • andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Undtagelser til forbuddet

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Forbuddet er udstedt efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bostøtte

Alle borgere, der modtager bostøtte, vil blive kontaktet telefonisk. For at mindske smittespredning kommer vi kun i borgernes hjem, hvis det er strengt nødvendigt. Øvrig kontakt foregår via telefonen.

Beskyttet beskæftigelse

Kontakt Myndighedsenheden for at høre om dit beskæftigelsestilbud er aktivt i øjeblikket på tlf.: 57 62 79 00.

Hvis du er under 25 år skal du kontakte Ungeenheden på tlf.: 57 62 87 30.

Gode råd om coronavirus

Sidst opdateret

08.04.2020