Du er her

Pårørende og brugere af botilbud/sociale institutioner

Ringsted Kommune følger udviklingen i smitte tæt for at afklare, om der skal indføres restriktioner for besøg på kommunens botilbud.

Beboere og pårørende vil få nærmere besked, hvis der indføres besøgsrestriktioner på de enkelte botilbud i Ringsted Kommune på grund af et stigende smittetal generelt i kommunen.

Brug mundbind eller visir ved besøg

Der er krav om at bruge mundbind eller visir på en række områder. Det betyder også, at du skal bruge mundbind eller visir, blandt andet hvis du skal på besøg på kommunens bosteder.

Ringsted Kommune sætter skilte og markering op, der hvor der skal bæres mundbind og visir.

Kravet om brug af mundbind og visir gælder besøgende på kommunens bosteder. Kravet om mundbind gælder, når man opholder sig på fællesarealer, men IKKE i borgerens egen bolig. Vi opfordrer dog til, at man også bærer mundbind her.

Pt. påbud om besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om at indføre besøgsrestriktioner i en række botilbud mv., der ligger i Ringsted Kommune. Besøgsrestriktionerne gælder for disse steder:

  • Ringsted Krisecenter
  • Samala Bo- og Opholdssted
  • Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie
  • Botilbud Østagergård
  • Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Det er desuden ved at blive afklaret, om der også indføres besøgsrestriktioner for Daginstitutionen Solstrålen (afd. Sct. Bendts), Bofællesskabet Vibevej og Bofællesskabet Kilden.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbuddet om besøgsrestriktioner på grundlag af smitteniveauet i Ringsted Kommune, hvor det såkaldte testkorrigerede incidenstal er over 50.

Besøgsrestriktionerne betyder, at der er begrænsninger på nogle besøg, men pårørende kan stadig ses med beboerne på botilbuddene. Besøg kan foretages af højst 3 faste nære pårørende og max 2 ad gangen. Derudover gives adgang til besøg ved kritiske situationer eller udendørs besøg.

Retningslinjer for besøg på botilbud

Myndighedernes retningslinjer for besøg betyder, at man som pårørende må forvente, at besøg bliver anderledes end man har været vant til. Eksempelvis der er en grænse for, hvor mange der kan deltage i besøgene, ligesom der stadig skal holdes afstand til beboerne.

Personalet gør en stor indsats for at sikre så gode betingelser som muligt for besøg inden for rammerne af myndighedernes retningslinjer.

Bostøtte

Bostøtte kører efter normal drift, dog er der færre gruppe-tilbud for at forebygge smittespredning.

Beskyttet beskæftigelse

Kontakt Myndighedsenheden for at høre om dit beskæftigelsestilbud er aktivt i øjeblikket på tlf.: 57 62 79 00.

Hvis du er under 25 år skal du kontakte Ungeenheden på tlf.: 57 62 87 30.

Gode råd om coronavirus

Sidst opdateret

16.04.2021