Du er her

Pårørende og brugere af botilbud/sociale institutioner

Det er muligt for pårørende at komme på besøg på kommunens botilbud efter aftale.

Kommunens botilbud er åbne for besøgende i beboernes boliger.

Ringsted Kommunes har implementeret myndighedernes retningslinjer for besøg på de enkelte botilbud. Det betyder, at pårørende har mulighed for at komme på besøg efter aftale.

Retningslinjer for besøg på botilbud

Myndighedernes retningslinjer for besøg betyder, at man som pårørende må forvente, at besøg bliver anderledes end man har været vant til. Eksempelvis der er en grænse for, hvor mange der kan deltage i besøgene, ligesom der stadig skal holdes afstand til beboerne.

Personalet gør en stor indsats for at sikre så gode betingelser som muligt for besøg inden for rammerne af myndighedernes retningslinjer.

Bostøtte

Bostøtte kører efter normal drift, dog er der færre gruppe-tilbud for at forebygge smittespredning.

Beskyttet beskæftigelse

Kontakt Myndighedsenheden for at høre om dit beskæftigelsestilbud er aktivt i øjeblikket på tlf.: 57 62 79 00.

Hvis du er under 25 år skal du kontakte Ungeenheden på tlf.: 57 62 87 30.

Gode råd om coronavirus

Sidst opdateret

07.09.2020