Du er her

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud

Kommunen planlægger genåbning af bl.a. dagtilbud og skoler for 0.-5. klasse, så de kan åbne mandag den 20. april. Nødpasning i dagtilbud og SFO’er fortsætter indtil genåbningen.

Ringsted Kommune er nu i fuld gang med planlægningen af genåbningen af bl.a. dagtilbud og skoler for 0.-5. klasse, så de er klar til at genåbne mandag den 20. april. Nødpasning i dagtilbud og SFO’er fortsætter som hidtil indtil genåbningen sker.

For eleverne i 6.-10. klasse fortsætter nødundervisningen hjemme til og med 10. maj 2020. Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

Første fase af genåbningen

Statsminister Mette Frederiksen meddelte mandag aften den 6. april, at første fase af genåbningen af Danmark kan begynde fra onsdag den 15. april 2020, hvis alle fortsætter med at holde afstand og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vurderingen i Ringsted Kommune er, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger kræver yderligere planlægning og forberedelse for at åbne skoler og dagtilbud. Derfor genåbner Ringsted Kommunes dagtilbud, skoler mv. først igen mandag den 20. april 2020.

Følgende områder vil genåbne:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
  • Skoler: 0.-5. klasse
  • SFO: 0.-5. klasse
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning mv.: Alle klassetrin

Alle dagtilbud, SFO’er og skoler udarbejder en tydelig plan for, hvordan dagen tilrettelægges med så mange aktiviteter udendørs, som det er muligt. Derudover lægges en plan for, hvordan dagen i øvrigt tilrettelægges, så den lever op til de retningslinjer, som kommer til at gælde for hverdagen i dagtilbud og skoler.

Der bliver ligeledes udarbejdet planer for, hvordan modtagelse og afhentning af børn skal foregå, så smittefare bliver begrænset mest muligt. Alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vil blive fulgt.

Sundhedsmyndighederne opdaterer løbende deres anbefalinger og vejledninger til genåbning af dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Vejledningerne ligger offentligt tilgængeligt her:

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger

Den konkrete plan vil blive meldt ud af den enkelte institution eller skole.

Følg med på Aula og BørneIntra

I ugen efter påske vil alle få nærmere besked fra den skole eller institution, som de er tilknyttet om, hvordan genåbningen præcist vil foregå på den enkelte skole og institution.Ledelsen på den enkelte skole og institution vil også informere om, hvad planen er, og hvordan hverdagen bliver på den enkelte skole og institution.

Ringsted Kommune opfordrer alle til løbende at følge med på Aula og BørneIntra.

Nødundervisning fortsætter – prøver og eksaminer aflyses

Nødundervisningen hjemme for elever fra 6.-10. klasse fortsætter foreløbigt frem til og med den 10. maj 2020. Ringsted Kommunes skoler er også i gang med planlægningen af dette, og der vil på sædvanligvis blive meldt planer ud for nødundervisningen hjemme via Aula.

Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt. Undervisningen for 9. og 10. klasses elever vil derfor også fortsætte som nødundervisning hjemme indtil videre frem til og med den 10. maj 2020.

Nødpasning

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme frem til genåbningen for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse. Alle forældre skal have afsøgt andre pasningsmuligheder uden held før end kommunen stiller nødpasning til rådighed. Alle familiers behov vurderes individuelt.

Hvis du har brug for nødpasning skal du kontakte lederen i dit dagtilbud eller skole. Du kan læse mere herunder om nødpasning og de nationalt fastsatte kriterier for nødpasning:

Læs om nødpasning for dagtilbud.

Læs om nødpasning for skoleelever.

Information om coronavirus til forældre og børn

Sidst opdateret

08.04.2020