Du er her

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud

Dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO'er er åbne.

Alle Ringsted Kommunes folkeskoler og dagtilbud er åbne og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne. 

Alle børn/elever og forældre får besked via Børneintra eller Aula, hvis situationen ændrer sig. 

Følgende områder er åbne:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
  • Skoler: 0.-10. klasse
  • SFO: 0.-5. klasse
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning mv.: Alle klassetrin

Fokus på hygiejne, udendørsaktvititeter og samvær i mindre grupper

For at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der blandt andet indkøbt ekstra håndvaske og sæbe og ændret indretning af lokaler.

Derudover foregår meget leg og undervisning udenfor, og klasser er ofte opdelt i mindre grupper.

I dagtilbuddene er stuen udgangspunktet for aktiviteter. Samling af børn på tværs af stuer kan foregå, men begrænses. Børn kan således samles på tværs af stuer fx ved udendørsaktiviteter, i ydertimer eller i ferieperioder.

Skoler og dagtilbud har ekstra rengøring og desinfektion. Legetøj, vandhaner og håndtag bliver eksempelvis gjort rene flere gange dagligt. Børn må heller ikke medbringe for eksempel legetøj med hjemmefra. Aflevering og hentning foregår efter den enkelte skole eller dagstilbuds instruktioner.

Læs mere

Sundhedsmyndighederne opdaterer løbende deres anbefalinger og vejledninger for dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Vejledningerne ligger offentligt tilgængeligt her:

Vejledning og materialer til forebyggelse af smittespredning dagtilbud

Vejledning og materialer til forebyggelse af smittespredning i skoler og fritidsordninger

Information om coronavirus til forældre og børn

Sidst opdateret

31.07.2020