Du er her

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud

Skolerne og dagtilbud fungerer overordnet som normalt i Ringsted Kommune. Elever og forældre opfordres til at holde sig opdateret på institutionens intranet.

Ringsted Kommunes skoler, dagtilbud og fritidstilbud følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der nu begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.

Sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt til, at personale og elever ved fremmøde har et negativ testresultat, der højst er 72 timer gammelt.
Der vil to dage om ugen være mulighed for, at eleverne kan blive testet ude på skolerne. Nærmere information for hver skole oplyses på Aula.

Alle forældre og elever opfordres til at holde sig orienteret løbende via Børneintra/Aula/Famly for konkrete udmeldinger for deres barns skole eller dagsinstitution. Her vil der også være nærmere information om den enkelte klasse eller gruppe.

Fokus på hygiejne

For at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger har vi fortsat fokus på hygiejne.

Der er indført ekstra rengøring og desinfektion. Vandhaner og håndtag bliver eksempelvis gjort rene flere gange dagligt. Legetøj vaskes efter behov og mindst én gang dagligt. Børn må ikke have legetøj med hjemmefra. 

Information om coronavirus til forældre og børn

Spørgsmål og svar om dagtilbud

 • Hvordan foregår aflevering og hentning?

  I dagsinstitutionerne er der retningslinjer for aflevering og hentning. Da dagtilbuddene er meget forskelligt indrettet, er der også forskel på hvordan børnene hentes og bringes mest hensigtsmæssigt i de enkelte dagtilbud.

  Der er ikke afstandskrav, men vi anbefaler fortsat at holde afstand for at forebygge smitte. Vi beder jer tage hensyn til, at vi alle har forskellige grænser, og at der er personer i øget risiko, som endnu ikke er færdigvaccineret. 

  Der er stadig skærpede krav til hygiejnen, både for børn, forældre og personale.

 • I hvilke situationer skal man blive væk fra dagtilbuddet, selvom der er åbent?

  Ansatte og børn må ikke komme i dagtilbud, når de har symptomer på sygdom.

  De typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og træthed, men symptombilledet kan variere, og vi skal derfor stadig være forsigtige.

  Har man  symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Har man stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - må man gerne komme i dagtilbud. Vi ringer hjem og beder jer om at hente, hvis der er tegn på sygdom.

  Husk at vi gør det for at undgå smittespredning mest muligt – også selvom det måske kommer på et ubelejligt tidspunkt.

  Man skal blive hjemme indtil der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

  Hvis en i hjemmet (søskende, forældre eller lign) konstateres smittet med COVID-19 anbefales denne at gå i selvisolation, og barnet må ikke komme i dagtilbud.

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Det gælder f.eks. kronisk syge børn eller børn som har følgetilstande efter at være blevet født for tidligt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

  Børn i risikogruppe behøver ikke blive hjemme, men der skal være særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. Det gælder f.eks. at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.

  I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for barnet bliver hjemme, kan ledelsen i dagsinstitutionen og forældrene til barnet tale sammen om, hvad der kan gøres for barnet.

  Hvis man rejser til lande, der er omfattet af karantænereglerne, opfordres man til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for karantæne og holde sit barn hjemme i den anbefalede periode af hensyn til smittefare. De enkelte skoler og dagtilbud har ret til at afvise børn, som burde være i karantæne ifølge retningslinjerne eller ikke kan fremvise en negativ 4. dags test. 

 • Mit barn har fået konstateret Covid-19. Hvad gør jeg?

  Hvis et barn/en elev konstateres smittet med COVID-19, skal dagtilbuddet/skolen have det af vide hurtigste muligt, så vi kan informere resten af dagtilbuddet/skolen, og alle kan være ekstra opmærksomme på symptomer. Læs også Sundhedsstyrelsens informationsark: Har dit barn symptomer på Covid-19?

Sidst opdateret

15.06.2021