Du er her

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud

Dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO'er er åbne.

Alle Ringsted Kommunes folkeskoler og dagtilbud er åbne og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne. 

Alle børn/elever og forældre får besked via Børneintra eller Aula, hvis situationen ændrer sig. 

Følgende områder er åbne:

 • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
 • Skoler: 0.-10. klasse
 • SFO: 0.-5. klasse
 • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning mv.: Alle klassetrin

Fokus på hygiejne, udendørsaktvititeter og samvær i mindre grupper

For at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der blandt andet indkøbt ekstra håndvaske og sæbe og ændret indretning af lokaler.

Derudover foregår meget leg og undervisning udenfor, og klasser er ofte opdelt i mindre grupper.

I dagtilbuddene er stuen udgangspunktet for aktiviteter. Samling af børn på tværs af stuer kan foregå, men begrænses. Børn kan således samles på tværs af stuer fx ved udendørsaktiviteter, i ydertimer eller i ferieperioder.

Skoler og dagtilbud har ekstra rengøring og desinfektion. Legetøj, vandhaner og håndtag bliver eksempelvis gjort rene flere gange dagligt. Børn må heller ikke medbringe for eksempel legetøj med hjemmefra. Aflevering og hentning foregår efter den enkelte skole eller dagstilbuds instruktioner.

Information om coronavirus til forældre og børn

Spørgsmål og svar

 • Hvordan foregår aflevering og hentning?

  På mange skoler er der indrettet zoner, og eleverne skal bruge bestemte indgange ind og ud af skolen. Information om dette findes på AULA.

  I dagsinstitutionerne er der også retningslinjer for aflevering og hentning. Da dagtilbuddene er meget forskelligt indrettet, er der også forskel på hvordan børnene hentes og bringes mest hensigtsmæssigt i de enkelte dagtilbud. Afstand på én meter overholdes så vidt muligt ved hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende i alle dagtilbud.

  Afstandskravet gælder ikke mellem børn og mellem voksne og børn.

  Der er stadig skærpede krav til hygiejnen, både for børn, forældre og personale.
   

 • Hvordan er hverdagen?

  Afstandskravet på en meter fraviges for elever i samme gruppe, og undervisningen er så tæt på normal som muligt. Udgangspunktet for afstand er stadig, at børn/unge/voksne har et begrænset antal kontakter og holder en meters afstand til andre uden for gruppen.

  I dagtilbudene vil afstandskravet forsat ikke gælde mellem børn og mellem voksne og børn.

  Der vil stadig være skærpede krav til hygiejnen med fokus på håndvask mv., både for børn/elever samt forældre og personale.

 • I hvilke situationer skal man blive væk fra dagtilbuddet/skolen, selvom det er åbnet igen?

  Ansatte og børn/elever må ikke komme i skole og dagtilbud, når de har symptomer på sygdom.

  De typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og træthed, men symptombilledet kan variere, og vi skal derfor stadig være forsigtige.

  Har man  symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Har man stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - må man gerne komme i skole eller dagtilbud. Vi ringer hjem og beder jer om at hente, hvis der er tegn på sygdom.

  Husk at vi gør det for at undgå smittespredning mest muligt – også selvom det måske kommer på et ubelejligt tidspunkt.

  Man skal blive hjemme indtil der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

  Hvis en i hjemmet (søskende, forældre eller lign) konstateres smittet med COVID-19 anbefales denne at gå i selvisolation, og barnet må ikke komme i skole/dagtilbud.

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder f.eks. kronisk syge børn eller børn som har følgetilstande efter at være blevet født for tidligt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

  Børn/elever i risikogruppe behøver ikke blive hjemme, men der skal være særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. Det gælder f.eks. at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.

  I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for barnet/eleven bliver hjemme, kan ledelsen i dagsinstitutionen eller skolen og forældrene til barnet tale sammen om, hvad der kan gøres for barnet/eleven.

  Hvis man rejser til lande, der er omfattet af karantænereglerne, opfordres man til at holde sit barn hjemme i den anbefalede periode af hensyn til smittefare.

 • Mit barn har fået konstateret Covid-19. Hvad gør jeg?

  Hvis et barn/en elev konstateres smittet med COVID-19, skal dagtilbuddet/skolen have det af vide hurtigste muligt, så vi kan informere resten af dagtilbuddet/skolen, og alle kan være ekstra opmærksomme på symptomer. Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Information til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole.

Sidst opdateret

16.10.2020