Du er her

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud

5.-8. klasser kan nu fremmøde udendørs på skolerne i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Elever og forældre opfordres til at læse information til den enkelte klasse på Aula.

Alle forældre og elever opfordres til at holde sig orienteret løbende via Børneintra/Aula/Famly for konkrete udmeldinger for deres barns skole eller dagsinstitution. Her vil der også være nærmere information om den enkelte klasse eller gruppe.

5. - 8. klasser

Folkeskolernes 5.-8. klasser får mulighed for fysisk fremmøde udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning fra den 21. april.

For alle disse klasser gælder en kraftig opfordring til, at personale og elever ved fremmøde har et negativ testresultat, der højst er 72 timer gammelt.

9. - 10. klasser 

9. - 10. klasse er vendt delvist tilbage med 50 pct. fremmøde, dvs. hver anden uge. I perioderne hvor eleverne er hjemme fortsætter den digitale undervisning.

For alle disse klasser vil der blive stillet test til rådighed på skolen to gange om ugen. Her vil sundhedsplejersker fra Ringsted Kommune på skift være på skolerne. Nærmere information for hver skole oplyses på Aula.

Fokus på hygiejne, udendørsaktvititeter og samvær i mindre grupper

For at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger har vi fortsat fokus på hygiejne.

Derudover foregår meget leg udenfor, og børnene er ofte opdelt i mindre grupper.

I dagtilbuddene er stuen udgangspunktet for aktiviteter. Samling af børn på tværs af stuer kan foregå, men begrænses. Børn kan således samles på tværs af stuer fx ved udendørsaktiviteter, i ydertimer eller i ferieperioder.

Der er indført ekstra rengøring og desinfektion. Legetøj, vandhaner og håndtag bliver eksempelvis gjort rene flere gange dagligt. Børn må heller ikke medbringe for eksempel legetøj med hjemmefra. 

Aflevering og hentning foregår efter det enkelte dagstilbuds eller den enkelte skoles instruktioner. Fra den 8. februar indføres der krav om brug af mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre i hente- og bringesituationer.

Information om coronavirus til forældre og børn

Spørgsmål og svar om dagtilbud

 • Hvordan foregår aflevering og hentning?

  I dagsinstitutionerne er der retningslinjer for aflevering og hentning. Da dagtilbuddene er meget forskelligt indrettet, er der også forskel på hvordan børnene hentes og bringes mest hensigtsmæssigt i de enkelte dagtilbud. Afstand på to meter overholdes så vidt muligt ved hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende i alle dagtilbud.

  Afstandskravet gælder ikke mellem børn og mellem voksne og børn.

  Der er stadig skærpede krav til hygiejnen, både for børn, forældre og personale.

  Fra den 8. februar er der krav om brug af mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre i hente- og bringesituationer.

 • Hvordan er hverdagen?

  I dagtilbuddene gælder afstandskravet forsat ikke mellem børn og mellem voksne og børn.

  Der er stadig skærpede krav til hygiejnen med fokus på håndvask mv. for børn, forældre og personale.

 • I hvilke situationer skal man blive væk fra dagtilbuddet, selvom der er åbent?

  Ansatte og børn må ikke komme i dagtilbud, når de har symptomer på sygdom.

  De typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og træthed, men symptombilledet kan variere, og vi skal derfor stadig være forsigtige.

  Har man  symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Har man stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - må man gerne komme i dagtilbud. Vi ringer hjem og beder jer om at hente, hvis der er tegn på sygdom.

  Husk at vi gør det for at undgå smittespredning mest muligt – også selvom det måske kommer på et ubelejligt tidspunkt.

  Man skal blive hjemme indtil der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

  Hvis en i hjemmet (søskende, forældre eller lign) konstateres smittet med COVID-19 anbefales denne at gå i selvisolation, og barnet må ikke komme i dagtilbud.

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Det gælder f.eks. kronisk syge børn eller børn som har følgetilstande efter at være blevet født for tidligt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

  Børn i risikogruppe behøver ikke blive hjemme, men der skal være særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. Det gælder f.eks. at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.

  I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for barnet bliver hjemme, kan ledelsen i dagsinstitutionen og forældrene til barnet tale sammen om, hvad der kan gøres for barnet.

  Hvis man rejser til lande, der er omfattet af karantænereglerne, opfordres man til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for karantæne og holde sit barn hjemme i den anbefalede periode af hensyn til smittefare.

 • Mit barn har fået konstateret Covid-19. Hvad gør jeg?

  Hvis et barn/en elev konstateres smittet med COVID-19, skal dagtilbuddet/skolen have det af vide hurtigste muligt, så vi kan informere resten af dagtilbuddet/skolen, og alle kan være ekstra opmærksomme på symptomer. Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Information til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole.

Sidst opdateret

21.04.2021